Centru de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor Centru de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor Centru de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor Centru de Documentare şi Cercetare în Domeniul Integrării Imigranţilor
RomânăEnglish

Despre noi - Obiective  Despre noi - Obiective

Centrul de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranţilor va constitui punctul central pentru schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul integrării în România, pentru coordonarea cercetărilor în domeniul integrării și pentru facilitarea de parteneriate între organizații și experți, având trei componente majore:

Centru de documentare – accesul la informaţii de ultimă oră şi la practici la nivel internaţional pentru instituţiile, organizaţiile, profesioniştii şi cercetătorii interesaţi.

Reţea multidisciplinară de cercetători – cu rol de trecere în revistă a literaturii relevante privind integrarea imigranţilor, de realizare a unui cadru conceptual nou și de instrumente noi de cercetare, de realizare de cercetări dintr-o perspectivă multidisciplinară şi de monitorizare a implementării politicilor de integrare - în contextul instrumentelor constituite la nivel european - şi formulare de recomandări pentru factorii de decizie şi autorităţi în privinţa practicilor, legislaţiei şi politicilor de integrare.

Rețea de organizații și experți – centrul formează o rețea de organizații și interacţionează cu actorii în domeniul integrării, precum organizaţii implicate în proiecte/iniţiative specifice, autorităţi locale şi naţionale care acţionează în domenii relevante pentru integrarea socială a RTT, alte entităţi publice sau private, precum şi experţi recunoscuţi la nivel european/internaţional. Proiectele vor facilita parteneriate între universităţi, cercetători şi alţi actori din România, precum şi schimburi de bune practici privind cercetarea în domeniul imigrării şi integrării cu parteneri din străinătate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Înfiinţarea unui Centru de cercetare și documentare în domeniul integrării imigranţilor.

2. Crearea unei reţele multidisciplinare de cercetători.

3. Facilitatea de parteneriate între universităţi, cercetători şi alţi actori interesaţi din România cu parteneri din străinătate se va realiza prin rolul preconizat al Centrului de cercetare de punct nodal, ştiinţific şi credibil de documentare și cercetare pe integrarea imigranţilor.

4. Facilitarea schimburilor de bune practici dintre universităţi, cercetători şi alţi actori interesaţi din România cu parteneri din străinătate, actori relevanţi din alte state membre, inclusiv centre similare din țări membre ale UE. Trecerea în revistă a literaturii privind integrarea imigranţilor dintr-o perspectivă multidisciplinară va fi realizată anual de către echipa multidisciplinară de cercetători.

5. Abordare inovatoare a cadrului conceptual şi realizarea unor instrumente noi de cercetare a proceselor de integrare a imigranţilor în societatea românească.

6. Realizarea unui studiu în domeniul integrării pe baza noii abordări conceptuale şi a noilor instrumente de cercetare dezvoltate.